Dada&KitDigital

Formem part del programa Kit Digital perquè els nostres clients puguin rebre subvencions encarades a digitalitzar les seves empreses i així fer més competitius els seus projectes.

Subvencions a la digitalització

Estudi Dadà S.L. és agent digitalitzador del programa Kit Digital, que ofereix ajudes econòmiques per impulsar la digitalització de les empreses. Si necessites crear una pàgina web, un comerç electrònic, gestionar les xarxes socials, etc., rebràs el finançament per fer-ho i aconseguiràs que el teu projecte estigui al dia a nivell digital.


Qui en pot ser beneficiari?

Petites empreses, microempreses i autònoms de tot tipus i sectors.


Quin és l’estalvi?

 • Petites empreses d’entre 10 i menys de 50 treballadors: 12.000€
 • Petites empreses o microempreses d’entre 3 i menys de 10 treballadors: 6.000€
 • Petites empreses o microempreses d’entre 0 i menys de 3 treballadors: 2.000€

Serveis de dada&co subvencionats pel kit digital

Lloc web i presència a internet

Expandeix la teva presència a internet i posiciona el teu negoci

Web bàsica:
 • Domini anual
 • Allotjament (hosting) anual
 • Disseny de la pàgina amb un mínim de 3 apartats
 • Disseny amb criteris de conformitat de nivell AA de les Pautes WCAG-2.1
 • Autogestionable: plataforma de gestió de continguts
 • Posicionament bàsic a internet
 • Optimització SEO bàsica
Cost: 2.000€

Web avançada:
 • Domini anual
 • Allotjament (hosting) anual
 • Disseny avançat de la pàgina amb un mínim de 6 apartats
 • Adaptable a qualsevol dispositiu (disseny responsive)
 • Disseny amb criteris de conformitat de nivell AA de les Pautes WCAG-2.1
 • Autogestionable: plataforma de gestió de continguts
 • Posicionament bàsic a internet
 • Optimització SEO bàsica
Cost: 3.600€

Subvenció: 2.000€

Comerç electrònic

Ven els teus productes o serveis a través d’una botiga online

E-commerce bàsic:
 • Creació de l’e-commerce i alta de fins a 100 referències de productes
 • Configuració i integració dels mètodes de pagament
 • Configuració i integració de mètodes d’enviament digital i físic dels productes
 • Adaptable a qualsevol dispositiu (disseny responsive)
 • Disseny amb criteris de conformitat de nivell AA de les Pautes WCAG-2.1
 • Posicionament bàsic a internet
 • Optimització SEO
 • Autogestionable: plataforma de gestió de continguts
Cost: 4.200€

E-commerce PRO:
 • Creació de l’e-commerce i alta de fins a 1.000 referències de productes
 • Configuració i integració dels mètodes de pagament
 • Configuració i integració de mètodes d’enviament digital i físic dels productes
 • Adaptable a qualsevol dispositiu (disseny responsive)
 • Disseny amb criteris de conformitat de nivell AA de les Pautes WCAG-2.1
 • Posicionament bàsic a internet
 • Optimització SEO
 • Autogestionable: plataforma de gestió de continguts
Cost: 5.800€

Subvenció: 2.000€

Gestió de xarxes socials

Promociona el teu projecte i arriba al teu target de la manera més directa

Activació, gestió i dinamització:
 • Disseny i implementació de l’estratègia de xarxes socials (Social Media Plan)
 • Monitorització i control periòdic a través de mètriques de referència de l’impacte de les accions
 • Optimització de la xarxa/Auditoria Social Media
 • Gestió de mínim una xarxa social
 • Publicació de mínim 4-8 posts mensuals
Cost anual: Entre 6.000€ y 8.500€

Subvenció: 2.000€ (empreses 0 < 3 empleats) i 2.500€ (3 < 9 i 10 < 50)

Gestió de clients

Digitalitza i optimitza la gestió de les relacions comercials

Gestió per a pimes de 0 a 9 treballadors:
 • 30 hores de parametrització en funció del nombre de treballadors
 • Emmagatzematge i consulta de dades de cada client
 • Gestió de Clients potencials (Leads)
 • Gestió d’oportunitats
 • Accions o tasques comercials
 • Reporting, planificació i seguiment comercial
 • Alertes de Clients
 • Gestió documental
 • Adaptable a qualsevol dispositiu (disseny responsive)
 • Integració amb diverses plataformes
Cost: Des de 2.500€

Gestió per a pimes de 10 a 50 treballadors:
 • 40 hores de parametrització en funció del nombre de treballadors
 • Emmagatzematge i consulta de dades de cada client
 • Gestió de Clients potencials (Leads)
 • Gestió d’oportunitats
 • Accions o tasques comercials
 • Reporting, planificació i seguiment comercial
 • Alertes de Clients
 • Gestió documental
 • Adaptable a qualsevol dispositiu (disseny responsive)
 • Integració amb diverses plataformes
Cost: Des de 5.000€

Subvenció:2.000€ (empreses 0 < 3 i 3 < 9 empleats) i 4.000€ (10 < 50)

Gestió de processos

Digitalitza i automatitza processos operatius o productius de la teva empresa 

Gestió per a pimes de 0 a 2 treballadors:
 • 45 hores de parametrització en funció del nombre de treballadors
 • Digitalització i/o automatització de processos i fluxos de treball (comptabilitat, facturació, recursos humans…)
 • Integració amb diverses plataformes
 • Actualitzable amb noves versions
 • Adaptable a possibles creixements o canvis de l’empresa
Cost: Des de 1.500€

Gestió per a pimes de 3 a 9 treballadors:
 • 45 hores de parametrització en funció del nombre de treballadors
 • Digitalització i/o automatització de processos i fluxos de treball (comptabilitat, facturació, recursos humans…)
 • Integració amb diverses plataformes
 • Actualitzable amb noves versions
 • Adaptable a possibles creixements o canvis de l’empresa
Cost: Des de 3.000€

Gestió per a pimes de 10 a 50 treballadors:
 • 60 hores de parametrització en funció del nombre de treballadors
 • Digitalització i/o automatització de processos i fluxos de treball (comptabilitat, facturació, recursos humans…)
 • Integració amb diverses plataformes
 • Actualitzable amb noves versions
 • Adaptable a possibles creixements o canvis de l’empresa
Cost: Des de 6.000€

Subvenció: 500€ (empreses 0 < 3 empleats), 2.000€ (3 < 9) i 6.000€ (10 < 50)

Serveis i eines d’oficina virtual

Dota els teus treballadors d’eines interactives i funcionals

Funcionalitats/serveis bàsics:
 • Gestió àgil i eficient dels equips de treball
 • 1 TB d’emmagatzematge
 • Compatibilitat amb dispositius mòbils
 • Calendari i agenda
Cost: Des de 250€/usuari

Subvenció: 250€/usuari

Presència avançada a internet

Incrementa les visites de les teves plataformes i l’abast de clients potencials

 • Posicionament bàsic a internet
 • Anàlisi de paraules clau
 • Anàlisi de la competència
 • SEO On-Page (un mínim de dues pàgines o apartats)
 • SEO Off-Page
 • Informes mensuals de seguiment
Cost: Des de 2.000€

Subvenció:2.000€


Com tramitar la subvenció?

I comença la revolució digital!


Contacte

Més informació? Dubtes? Ens reunim?